Ana içeriğe atla

Kayıtlar

PCR Çalışmalarınızda Doğru Sonuçlara Ulaşın

PCR Çalışmalarınızda Doğru Sonuçlara Ulaşın Ekibimiz, projelerinizde kullanacağınız oligonükleotidlerin (primer/probe dizileri) en iyi şekilde sonuç verebilmesi ve PCR çalışmalarında yanlış negatif/pozitif sonuçların engellenmesi için optimizasyon çalışması yapar. 🌐  diagen.com.tr ☎ 0312 384 2844

SMA Tarama Sistemi ile Hastalığı Kontrol Altına Alın

SMA Tarama Sistemi ile Hastalığı Kontrol Altına Alın! Realtime PCR tabanlı taşıyıcı tarama sistemi sayesinde yeni evlenecek çiftler için SMA taraması yapılarak taşıyıcı bireylerin prenatal tanıya dayalı gebeliğe yönelmesi amaçlanmaktadır. Taşıyıcı tarama testi sayesinde hastalığın önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Real Time PCR test Kiti

COVID-2019’ un etiyolojik ajanı olan SARS-CoV-2 Coronavirus’un kalitatif tespiti için tasarlanan prob tabanlı bir real time PCR testleridir. İzole edilen viral RNA’ dan bir reverz transkriptaz enzimi ile cDNA sentezinden sonra spesifik primer ve floresan işaretli prob ile virüs genomunda S-geni ve/veya ORF1ab-geni amplifiye edilmektedir.

Geliştirilen Ürünler ve Hizmetler

Geliştirilen Ürünler; - SARS-CoV-2 OneStep RT-PCR Kit (S-gene) - SARS-CoV-2 OneStep RT-PCR Kit (S/ORF1ab) - Sars-Cov-2 (Covid-19) Direct OneStep RT-PCR tanı kiti (S/ORF1ab) (hızlı ekstraksiyon kiti dahil)  - VTM Solüsyon (Viral Transport Medium) - 3 farklı metot ile 10 dakika’da hızlı RNA ekstraksiyon kitleri (Thermal/Santrifüj/Masaüstü) - SMA Real Time PCR tanı kiti - Trombofili Paneli Real Time PCR tanı kiti - FMF Panel Real Time PCR tanı kiti - Y mikrodelesyon PCR tanı kiti (13 mikrodelesyon tespiti) - Hayvansal ürünlerde tür tayini Real Time PCR tanı kiti - Bakteriyel Menenjit tespiti ve tiplendirme kiti (Pnömokok, Meningokok ve Influenza) - FISH probu panelleri (Prenatal, Postnatal, mikrodelesyon, hematolojik ve patolojik problar)  ile birlikte 200’ e yakın ürün Hizmet alanlarımız: Akademik çalışmalara destek vermek için; 1- Gen ekspresyon çalışmaları (mRNA, miRNA vb.) 2- Mutasyon analizleri (Polimorfizm, SNP, mikrodelesyon,

COViD-19 PCR ve COViD-19 Antikor Testleri Arasındaki Farkı Biliyor musunuz?

RT- PCR ile Antikor arasında merak edilenler SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu Covid -19 tanısı, ateş, baş ağrısı, öksürük, koku ve tat almada bozukluk, yorgunluk, halsizlik, vücut ağrıları gibi bazı semptomlar ve muayene bulguları yanında, röntgen bulguları, Covid-19 PCR , Covid-19 antikorları ve diğer laboratuvar testleriyle konulmaktadır. Covid-19 Hastalığına yönelik laboratuvar testleri, direkt virüsü tespit etmek için yapılabildiği gibi, vücudun virüse karşı oluşturduğu spesifik antikorların gösterilmesi ile de yapılabilir; Virüsün kendisini (viral ribonükleik asit [RNA]) tespit eden PCR TESTİ Vücudun virüse verdiği cevabı (serolojik antikorlar) tespit eden ANTİKOR TESTİ PCR testi nedir? Test için öncelikle hastanın burnundan ve boğazından özel çubuklarla sürüntü yöntemi ile örnek alınır. Alınan sürüntü örnekleri virüs taşıma ortamı olarak da bilinen özel sıvılar içerisinde testin yapılacağı laboratuvara ulaştırılır. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi kullanılarak, nüklei